‘Organische mest vooral voor vogels en lieden met landschapspijn’