CBS: gasvorming stikstofverlies soms groter dan volgens model

CBS: gasvorming stikstofverlies soms groter dan volgens model -

Stikstofverliezen uit dierlijke mest blijken op basis van het verschil in de stikstof-fosfaatverhouding bij productie door het dier en de afvoer van het bedrijf voor sommige mestsoorten groter te zijn dan op basis van berekeningen via het NEMA-model. Dit model wordt gebruikt voor het bepalen van de excretieforfaits.

https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/10/CBS-gasvorming-stikstofverlies-soms-groter-dan-volgens-model-492571E/