CDA en D66, ook bij stikstof twee gescheiden werelden