Coalitie steunt kabinetsplan stikstof, oppositie mort