Friese melkveehouders in project Vruchtbare Kringloop 2016-2018 scoren goed

Friese melkveehouders in project Vruchtbare Kringloop 2016-2018 scoren goed -

Binnen het project Vruchtbare Kringloop 2016-2018 is van 46 Friese melkveebedrijven de KringloopWijzer geanalyseerd. Uit die analyse kwam naar voren dat Friese melkveehouders goed op weg zijn met duurzaamheid. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=216667