Landbouw op schema met fosfaat- en stikstofexcretie