Minister neemt productierechten af bij dreigende overschrijding fosfaatplafond