POV breekt met Schouten, LTO dreigt, zuivel bezorgd

POV breekt met Schouten, LTO dreigt, zuivel bezorgd -

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft het overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgeschort door het nieuwe stikstofbeleid. Daarbij dreigt ook LTO Nederland dit te doen en verklaart de Nederlandse zuivelsector bezorgd te zijn over de uitwerking van de stikstofmaatregelen.

https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884295/pov-breekt-met-schouten-lto-dreigt-zuivel-bezorgd