POV en NVP fel tegen afnemen productierechten in Meststoffenwet

POV en NVP fel tegen afnemen productierechten in Meststoffenwet -

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en pluimveeorganisatie NVP verzetten zich tegen het opnemen van een generieke korting in de Meststoffenwet, bij overschrijding van productieplafonds. Advocaat Ester Wijnne van Benthem Gratama Advocaten heeft hierover namens POV en NVP een brief gestuurd naar LNV-minister Schouten.

https://www.pluimveeweb.nl/artikel/229062-pov-en-nvp-fel-tegen-afnemen-productierechten-in-meststoffenwet/