Vraag naar herwonnen meststoffen is sterk regiospecifiek

Vraag naar herwonnen meststoffen is sterk regiospecifiek -

Op dit moment is landbouw nog afhankelijk van niet-hernieuwbare bronnen voor kunstmest in de vorm van geïmporteerd fosfor en kalium. Minerale stikstof wordt met een hoge energie-input vanuit luchtstikstof gebonden.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=217005