Wetten zetten rem op kringlooplandbouw

Wetten zetten rem op kringlooplandbouw -

Vanwege de klimaatverandering en in pas met de kringlooplandbouw zoekt de glastuinbouw naar het tot waarde brengen van reststromen. Die veranderen daarbij van afval in grondstof, waarop andere wet- en regelgeving van toepassing is. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) pleit voor juridische vereenvoudiging.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/11/wetten-zetten-rem-op-kringlooplandbouw