‘KAS als voorjaarsmeststof heeft zijn tijd gehad’

‘KAS als voorjaarsmeststof heeft zijn tijd gehad’ -

Het gebruik van ammoniumhoudende meststoffen in het voorjaar moet gestimuleerd worden. Deze meststoffen zorgen voor minder emissies en een betere benutting van de stikstof dan nitraathoudende meststoffen als KAS. Dit gegeven moet nog duidelijker voor het voetlicht gebracht worden bij zowel veehouders als adviseurs.

https://www.melkvee.nl/artikel/379138-kas-als-voorjaarsmeststof-heeft-zijn-tijd-gehad/