Areaal aardappelen, groenten en snijmaïs moet halveren om nitraatnormen te halen