bodemkwaliteit overeind te houden binnen fosfaatnormen