Boer Jan Reinier de Jong pioniert verder voor chemieconcern BASF