Brancheorganisaties kritisch op mestadvies Remkes

Brancheorganisaties kritisch op mestadvies Remkes -

In navolging van onder meer LTO Nederland hebben ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Meststoffen Nederland en Cumela zich kritisch uitgelaten over het advies dat commissie-Remkes heeft uitgebracht. Het is te eenzijdig gericht op het verminderen van stikstofdepositie, zo luidt een deel van de kritiek.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/11/brancheorganisaties-kritisch-op-mestadvies-remkes