Carola Schouten erkent: Effect stoppende varkenshouders op stikstof onbekend

Carola Schouten erkent: Effect stoppende varkenshouders op stikstof onbekend -

Minister Schouten erkent dat ze nog niet weet wat het effect is van stoppende varkenshouderijen, op de stikstofuitstoot én op stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Dit wordt pas duidelijk na het tweede kwartaal van 2021 als alle varkenshouders die deelnemen aan de warme sanering van de varkenshouderij zijn gestopt en de stallen zijn gesloopt. Dit schrijft Schouten in antwoord op Kamervragen.

https://www.pigbusiness.nl/artikel/363314-carola-schouten-erkent-effect-stoppende-varkenshouders-op-stikstof-onbekend/