CBS publiceert definitieve cijfers pver dierlijke mest en mineralen 2019

CBS publiceert definitieve cijfers pver dierlijke mest en mineralen 2019 -

Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de excretie van stikstof en fosfaat van de Nederlandse veestapel. In de publicatie Dierlijke mest en mineralen 2019 worden de berekeningen over het afgelopen jaar toegelicht. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=225941