CLM: 'Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw hebben neveneffecten'

CLM: 'Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw hebben neveneffecten' -

Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Soms zijn die effecten positief, soms negatief. Met een nieuwe, door CLM Onderzoek en Advies ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers maatregelen tevoren toetsen op zulke neveneffecten.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=226350