De kloof tussen Schouten en de boeren blijkt te groot