De Meijer: ‘Precisielandbouw effectief, maar lastig’