digitalisering is goed, maar boer moet centraal staan