Doorzaai met wintergraan moet stikstofverlies in veenweide reduceren

Doorzaai met wintergraan moet stikstofverlies in veenweide reduceren -

Bij drie melkveebedrijven in het westelijk veenweidegebied wordt onderzoek gedaan naar gewassen als wintertarwe en wintergerst die door de bestaande grasmat kunnen worden gezaaid. Het onderzoek is een initiatief van LTO Noord en PPP Agro Advies.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=226015