EEN HEFFING OP HET GEBRUIK VAN KUNSTMEST IS NIET EFFECTIEF

EEN HEFFING OP HET GEBRUIK VAN KUNSTMEST IS NIET EFFECTIEF -

De commissie Remkes heeft 8 juni haar eindadvies gepubliceerd. Een van haar adviezen is het gebruik van kunstmest te belasten om de inzet van kwalitatief hoogwaardige dierlijke mest te stimuleren. De Tweede Kamer heeft echter een onderzoek laten uitvoeren door Wageningen Economic Research (WECR) dat duidelijk stelt dat een heffing op kunstmest niet effectief is!

Nieuwsbericht-rapport-adviescollege-stikstofproblematiek-Meststoffen-Nederland-9-juni-2020.pdf