Effect van bedrijfsspecifiek bepalen stikstof in bodem, gewas en milieu

Effect van bedrijfsspecifiek bepalen stikstof in bodem, gewas en milieu -

Op het Koeien & Kansen-bedrijf van Rijk Baltus in Middenmeer is een casestudy door onderzoekers van Wageningen University & Research gedaan. In deze verkenning is geprobeerd meer inzicht in te krijgen in de stikstof- en fosforstromen in het bodem en gewas. Hierbij lag de nadruk op de N-voorziening door bemesting, N-levering door de bodem, de gewasopname en de verliezen van stikstof naar het milieu.

https://www.melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/stikstofaanpak/effect-van-bedrijfsspecifiek-bepalen-stikstof-in-bodem-gewas-en-milieu/