'Europese Commissie kan eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie'

'Europese Commissie kan eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie' -

Het verlenen van een derogatie om op grasland een hogere gift van dierlijke mest toe te staan kan leiden tot een hogere ammoniakemissie. Deze emissie kan uiteindelijk neerslaan op het water en daarmee gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Daarom vindt de Europese Commissie dat zij bevoegd is op grond van de Nitraatrichtlijn ook voorwaarden te stellen om de depositie van ammoniak terug te dringen. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=226421