Evenwichtsbemesting fosfaat en stikstof met de KringloopWijzer

Evenwichtsbemesting fosfaat en stikstof met de KringloopWijzer -

Melkveehouders die aantoonbaar meer opbrengst hebben dan gemiddeld, moeten ook meer kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat voor de melkveehouderij. De KringloopWijzer vormt de basis voor de beoordeling of extra bemestingsruimte nodig is voor evenwichtsbemesting.

https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2020/evenwichtsbemesting-fosfaat-en-stikstof-met-de-kringloopwijzer/b24g4c53o6724/