Goed verteerbaar gras is beter voor kringloop en milieu

Goed verteerbaar gras is beter voor kringloop en milieu -

Voordat de koe fosfor uit gras kan benutten moet de celwand eerst verteerd worden. De beschikbare fosfor wordt dan, samen met calcium, omgezet in calciumfosfaat. Deze stof gaat grotendeels naar de botten van de koe maar naar de melk. De fosfor die niet vrij komt bij de vertering van de celwanden komt als fosfaat in de mest terecht. 

https://www.melkvee.nl/artikel/371925-goed-verteerbaar-gras-is-beter-voor-kringloop-en-milieu/