Goede bemestingspraktijken verzameld op nieuwe website

Goede bemestingspraktijken verzameld op nieuwe website -

Groenten behoren tot de slechtste leerlingen van de klas als het gaat om nitraatresiduen. Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft dan ook moeilijk. “Heel wat factoren be├»nvloeden de stikstofbalans en op het juiste tijdstip de juiste dosis en het juiste type mest met de juiste techniek toedienen, vraagt kennis en ervaring”, weten onderzoekers bij Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen.

https://www.vilt.be/goede-bemestingspraktijken-verzameld-op-nieuwe-website