Grondwater in elf gebieden nog te vies voor drinkwaterwinning