Is zwavelbemesting in het voorjaar wel nodig?

Is zwavelbemesting in het voorjaar wel nodig? -

Over het bemesten van zwavel bestaat veel onduidelijkheid. Veel veehouders in het voorjaar standaard met zwavel. Anderen strooien vrijwel nooit zwavel bij. Is extra zwavel bemesten in het voorjaar altijd nodig? En hoe kun je op de kuilanalyse zien of de zwavelvoorziening wel of niet toereikend is geweest? Bob Fabri van Eurofins Agro geeft antwoord op een aantal vragen.

https://www.melkvee.nl/artikel/376099-is-zwavelbemesting-in-het-voorjaar-wel-nodig/