Meer afstemming nodig bij projecten in precisielandbouw

Meer afstemming nodig bij projecten in precisielandbouw -

Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie voor precisielandbouw. Ook zijn allerlei partijen bezig om ervoor te zorgen dat deze kennis en technologie op het boerenbedrijf wordt toegepast. Veel kennis en technologie wordt ontwikkeld met subsidie van POP3, van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en andere overheidsmiddelen. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=220101