Nederland kan 10 miljoen ton mest per jaar verwerken

Nederland kan 10 miljoen ton mest per jaar verwerken -

Nederland telde vorig jaar 136 een operationele mestverwerkingsinstallaties en 24 installaties waren in ontwikkeling. De capaciteit van de operationele verwerkers bedraagt naar schatting 10 miljoen ton mest. Dat schrijft het Nederlands Centrum Mestverwaarding in de Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2020.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=227062