'Neonics zijn reddingsboei voor suikerbietenteelt'