Nieuwe fosfaatwet leidt tot andere fosfaatklasse

Nieuwe fosfaatwet leidt tot andere fosfaatklasse -

De nieuwe fosfaatwetgeving gaat uit van 2 fosfaatbepalingen, de bodemvoorraad en de plantbeschikbare voorraad. Dit kan voor sommige percelen resulteren in een aangepaste indeling in fosfaatklasse. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=224873