Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepaling stikstof, fosfor en kalium in dierlijke mest gepubl

Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepaling stikstof, fosfor en kalium in dierlijke mest gepubliceerd -

Normontwerp NEN 7433:2020 ‘Monstervoorbehandeling voor het bepalen van stikstof, fosfor en kalium - ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat in dierlijke mest’ is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode is open tot en met 1 april.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Normontwerp-monstervoorbehandeling-voor-bepaling-stikstof-fosfor-en-kalium-in-dierlijke-mest-gepubliceerd.htm