Onderwijsinstellingen bieden scholing in stikstof in de landbouw aan