Onderzoek naar circulariteit in de glastuinbouw

Onderzoek naar circulariteit in de glastuinbouw -

De business unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research gaat de materiaalstromen van kassen in kaart brengen met het oog op circulariteit. Het idee is dat inzichtelijk hoe water, meststoffen, CO2, plantmateriaal, papier, plastics en gewasbeschermingsmiddelen zich door een glastuinbouwbedrijf bewegen om te achterhalen waar kansen liggen voor hergebruik.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=223048