Onderzoek naar precisielandbouw in melkveehouderij

Onderzoek naar precisielandbouw in melkveehouderij -

Wageningen University is in het kader van een Europees onderzoeksproject, het ClearFarm project, bezig met de ontwikkeling van een platform voor precisielandbouw in de melkveehouderij. Door sensoren verzamelde informatie uit de stal kan door het platform worden verwerkt in bruikbare praktische informatie om het bedrijf verder te optimaliseren.

https://www.melkvee.nl/artikel/371390-onderzoek-naar-precisielandbouw-in-melkveehouderij/