Oude kunstmestresten benutten dankzij regenwormen

Oude kunstmestresten benutten dankzij regenwormen -

Het kunstmestoverschot in de bodem belast het milieu, maar biedt ook kansen voor de landbouw. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat regenwormen door het eten van organische stof en bodemdeeltjes, stikstof leveren aan de grond en oude fosfaatkunstmest alsnog beschikbaar maken voor de plant.

https://www.melkvee.nl/artikel/379111-oude-kunstmestresten-benutten-dankzij-regenwormen/