PBL: 'Kabinet kan met voorgestelde stikstofbronmaatregelen beoogde doelen halen'

PBL: 'Kabinet kan met voorgestelde stikstofbronmaatregelen beoogde doelen halen' -

De uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft tot beperking van economische activiteiten en tot maatschappelijke onrust geleid. Op verzoek van het kabinet heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met het RIVM, TNO en CE Delft geanalyseerd wat de te verwachten effecten zijn van 16 door het kabinet aangedragen opties om de emissies van stikstof naar de lucht te beteugelen. 

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=222341