PGS7 gepubliceerd: Richtlijn voor de veilige opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

PGS7 gepubliceerd: Richtlijn voor de veilige opslag van vaste minerale anorganische meststoffen -

1 April zijn alle PGS’en op de PGS-website gezet die met de Omgevingswet ter notificatie naar de Europese Commissie worden gestuurd. Twaalf PGS’en Nieuwe Stijl en vijf interim PGS’en zijn op tijd gereed gekomen en op 3 en 24 maart jl. goedgekeurd door de PGS-programmaraad.
 
De PGS-richtlijnen zijn weliswaar nu goedgekeurd door de PGS-Programmaraad, maar hebben nog geen definitieve status. De PGS-richtlijnen zijn pas definitief op het moment dat deze zijn vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Volgens planning zal het BOb deze PGS-richtlijnen vaststellen in het najaar van 2020.

De PGS7 publicatie geeft richtlijnen voor de opslag van vaste minerale anorganische meststoffen. Belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere publicatie is dat de indeling van vaste minerale anorganische meststoffen is gebaseerd op de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (2005). Tevens zijn elementen uit de bedrijfsinterne richtlijn van de EFMA opgenomen en is aandacht besteed aan de security-problematiek rondom genoemde meststoffen.