Precisielandbouw voor een verbetering van de bodem

Precisielandbouw voor een verbetering van de bodem -

Vier Limburgse landbouwers nemen sinds november 2019 deel aan het LEADER-project ‘C-klimaat Haspengouw’. Met technieken uit de precisielandbouw brengen ze de verschillende bodemeigenschappen van hun perceel in kaart. Op die manier kunnen ze de variaties plaatsspecifiek wegwerken en willen ze de kwaliteit van hun bodem verbeteren.

https://www.vilt.be/precisielandbouw-voor-een-verbetering-van-de-bodem