Schone Lucht Akkkoord

Schone Lucht Akkkoord -

Schone Lucht Akkoord
13 januari is het Schone Lucht Akkoord ( tussen overheden) met toelichting  aan de Kamer gestuurd :  
Pag 39-41 :
Landbouw draagt 11% bij aan de gezondheidseffecten in Nederland. Focus ligt in de paragraaf landbouw op de veehouderij.
In het Schone lucht Akkoord concentreren de afspraken zich op 2 lijnen:

  1. We zien toe op de naleving van de afspraken over emissiereductie die al lopen met verschillende deelsectoren.
  2. We streven naar efficiƫnte technieken om de uitstoot van verontreinigende stoffen verder te verlagen
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/01/13/toelichting-op-schone-lucht-akkoord
 
schone-luchtakkoord-landbouw.jpg