Steun voor 40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire landbouw

Steun voor 40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire landbouw -

Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het zijn 3 voorbeelden van de 40 innovatieve projecten die steun krijgen van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. De maximale subsidie bedraagt 200.000 euro voor landbouwers en 300.000 euro voor een groep van landbouwers met een maximum van 40% van de subsidiabele investeringskost.

https://www.landbouwleven.be/8477/article/2020-07-09/steun-voor-40-innovatieve-projecten-voor-duurzame-en-circulaire-landbouw