Stikstofaanpak

Stikstofaanpak -

Minimaal de helft van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden moet voor 2030 onder de zogenoemde kritische depositiewaarde (KDW) gebracht worden. Het doel van de stikstofaanpak is om de natuur te versterken en om ruimte te bieden voor economische activiteiten.

https://www.melkveebedrijf.nl/stikstofaanpak/