Stikstofgebruik bestaat voor twee derde uit dierlijke mest