Taakkaart.nl: De lage drempel van precisielandbouw

Taakkaart.nl: De lage drempel van precisielandbouw -

Als je eenmaal de weg van precisielandbouw inslaat, dan komt er steeds meer bij. Akkerbouwer Gijs van der Woerd uit Zoelen (Gld.) maakt voor het plaats specifiek toedienen van kalk, organische stof of kalibemesting optimaal gebruik van de gratis mogelijkheden van Taakkaart.nl. “Alle data in het veld gebruiken we om optimaal te kunnen strooien of spuiten.”

https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2020/taakkaart-nl-de-lage-drempel-van-precisielandbouw/b24g18c38o4536/