Temperatuursom voldoet om optimaal tijdstip voor stikstofbemesting te bepalen

Temperatuursom voldoet om optimaal tijdstip voor stikstofbemesting te bepalen -

De Commissie Bemesting Grasland en Groenvoedergewassen heeft onderzocht of met de bodemtemperatuur een beter optimaal tijdstip kan worden bepaald voor de stikstofbemesting met kunstmest dan met de tot nu gebruikte Temperatuursom. De conclusie is dat veehouders er goed aan doen de Temperatuursom te blijven gebruiken.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=220848