Veldproef met herwonnen meststoffen in spinazie

Veldproef met herwonnen meststoffen in spinazie -

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro gaat dit jaar herwonnen meststoffen onderzoeken in een gewas spinazie. Vorig jaar werd een veldproef in mais aangelegd. Daarin vergelijkt Inagro ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling. 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04/22/veldproef-met-herwonnen-meststoffen-in-spinazie